Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

มกราคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

 

นางสาวพวงทิพย์ สุวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา


นางสาวณัฐสุนันท์  โคตรวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ

            

        นางสาวภัทรานุช สัพโส    นางอรอินทร์  ศุภษร     นางกาญจนา  ยึรัมย์
           นักวิชาการศึกษา         นักวิชาการศึกษา    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
        หัวหน้างานแผนงานฯ      รก.หัวหน้างานพัสดุ      หัวหน้างานงบประมาณ

           

   นางปุญญิสา  สิงห์สุดี    นางนิตยา วงศาพาน   นางกัลยณัฏฐ์  อุปพงษ์    นางสาวจีรนันท์  ทิพย์เสนา
       ลูกจ้างประจำ             ลูกจ้างประจำ               ลูกจ้างประจำ                ลูกจ้างตามภารกิจ
     เจ้าหน้าที่ธุรการ         เจ้าหน้าที่การเงิน            เจ้าหน้าที่พัสดุ           เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

   

หนังสือเวียน