Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

มกราคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพวงทิพย์  สุวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
          นายมนตรี  มีสูงเนิน             
                 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                    


                                                                      
          นางจิรภา  ไสยสนิท             
                 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน                    
   

                             

       นางสาวพนารัตน์  ทิพย์เสนา                  นางสาววราภรณ์  ศรีเมือง                 นางอรอินทร์  ศุภษร
              นักวิชาการศึกษา                                 สันทนาการ                              นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม   หัวหน้างานกิจกรรมเด็กและเยาวชน    หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ


      

          นายคณพศ  สกุลพงศ์             
             นักวิชาการศึกษา                    
หัวหน้างานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
        หัวหน้างานกิจการศาสนา


                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                           
หนังสือเวียน